Thư viện > Văn bản pháp luật Hôm nay 1/7/2015,09:00 GMT+7
Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8
Cập nhật: 18h52' ngày 09/02/2010

       THÔNG TƯ

        Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định      chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất

                ----------------------------------

 

            Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà đất ngày 31/7/1992, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh thuế nhà đất ngày 19/5/1994;

 

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà đất;

 

 Căn cứ Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành  Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành  Pháp lệnh thuế nhà đất.

 

Để thực hiện miễn, giảm thuế nhà đất phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số quy định về thuế nhà, đất  tại Thông tư số 83TC/TCT nêu trên như sau:

 

........................

 

Nhấn vào Download để tải về chi tiết thông tư

Cổng thông tin nhà đất 24h


Email cho bạn bè   Bản in  Quay lại  Đầu trang
Gửi bình luận
Gửi bình luận
Tin liên quan