Thư viện > Văn bản pháp luật Hôm nay 31/7/2015,09:00 GMT+7
NGHỊ ĐỊNH 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cập nhật: 18h2' ngày 09/02/2010

NGHỊ ĐỊNH 142/2005/NĐ-CP

Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 3. Đối tượng không thu tiền thuê đất

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Điều 4. Đơn giá thuê đất

Điều 5. Khung giá thuê mặt nước

Điều 6. Xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể

Điều 7. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 8. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Điều 9. Áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Điều 10. Chuyển từ giao đất sang thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều 11. Chuyển từ giao đất sang thuê đất đối với tổ chức

Điều 12. Xác định tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất, giá trị quyền sử dụng đất được giao, do nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền thuê đất

Chương III

MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 15. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 16. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chương IV

THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Điều 17. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 18. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

Điều 19. Thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 20. Xử lý các tồn tại về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc và của người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điều 22. Xử phạt

Điều 23. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Bộ Tài chính có trách nhiệm

Điều 25. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

Điều 26. ñy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Trách nhiệm thi hành

........................

Nhấn vào Download để tải về Nghị định

Cổng thông tin nhà đất 24h


Email cho bạn bè   Bản in  Quay lại  Đầu trang
Gửi bình luận
Gửi bình luận
Tin liên quan